Velkommen til Senter for likestilling!

Senter for likestilling skal samle og styrke forskning og kompetanse på likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling på dette feltet og være en drivkraft for økt likestilling i regionen. Senterets formål er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som inkluderer dimensjoner som kjønn, etnisitet, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsevne. Senter for likestilling er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Agderforskning og ulike aktører i agderregionen.

Sammen med Institutt for religion, filosofi og historie lyser vi ut to stipend på 15.000 kr til masterstudenter!
Hva er Heltidsnettverket i Agder? Hvordan kan du bli med? Når er neste samling? Klikk på "LES MER" -knappen for å komme videre.
På disse sidene finner du hovedmonitoren fra 2011, og delmonitoren fra 2013.
SSBs indikatorer for kjønnslikestilling for Agder-fylkene finner du her.
Les om våre pågående forskningsprosjekter.
Vi jobber med en stor re-strukturering av nettsiden vår. Det fører med seg at det for tiden er litt vanskelig å finne frem på nettsiden.

Nyheter:

Skeive Sørlandsdager og FRI Sør (tidligere LLH Sør) er stolte av å kunne lansere ny logo for landsdelens mest fargerike festival.

Senter for likestilling lyser ut rådgiverstilling.
Senteret får en ledig stilling som 100% fast rådgiver med oppstart høsten 2016.

«Flertallet av kommuneansatte i Kristiansand-regionen jobber deltid. Nye tall Fædrelandsvennen presenterer, skaper sjokkbølger hos politikere» ...

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 E
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1450
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.