Velkommen til Senter for likestilling!

Senter for likestilling skal samle og styrke forskning og kompetanse på likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling på dette feltet og være en drivkraft for økt likestilling i regionen. Senterets formål er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som inkluderer dimensjoner som kjønn, etnisitet, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsevne. Senter for likestilling er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Agderforskning og ulike aktører i agderregionen.

SSBs indikatorer for kjønnslikestilling for Agder-fylkene finner du her.
Les om våre pågående forskningsprosjekter.

Nyheter:

Få en forsmak av Knut Dørums bøker allerede nå. Les artikkelen Kvinnerollen i Norge 1814-1920 – kontinuitet og endring.

Hvordan er kjønnsbalansen i de 200 største selskapene i Norge? Hvilke type stillinger har kvinnelige toppledere? CORE Topplederbarometer har svaret.

Hvor likestilte er Aust- og Vest-Agder er i forhold til landsgjennonsnittet? Se likstillingsindikatorene for 2013-2015

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 E
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1450
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.