LHBT-perspektiver for offentlig sektor 2015

Hvordan er det å være LHBT-person i Norge? Får LHBT-person tilgang til likeverdige tjenester? Senter for likestilling ved Universitetet i Agder tilbyr nå et innføringskurs i LHBT-feltet.

Fra og med 1. januar 2014 plikter arbeidsgivere å arbeide aktivt, målrettet og planmessig mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Med utgangspunkt i denne loven og regjerningens handlingsplan for LHBT-personer har Senter for likestilling ved Universitetet i Agder utviklet et todagers kurs. Kurset har som formål å gi deltakerne praktisk verktøy og kunnskap til å jobbe med likestilling og inkludering blant LHBT-personer. Målgruppe: Kurset er spesielt rettet mot ansatte i offentlig sektor og er aktuelt for personer som jobber med personal, folkehelse og planarbeid. Kurset vil også være særlig aktuelt for yrkesgrupper som helse- og sosialarbeidere, helsesøstre, ungdomsarbeidere, sosiallærere og rådgivere i skolen. Ansatte i NAV, barnevern, psykiatri, sykehjem og eldreomsorg, rettsvesen og rusomsorg vil også ha godt utbytte av kurset. Kursets oppbygging: Kursdag 1: 17. september kl. 09.00 - 16.00. Vi starter dagen i HU-023. Last ned  Program dag 1 for mer info. Fokus: En innføring i begreper, definisjoner, historikk, fakta, roller og plikter. Praktisk implementering av LHBT i plan- og styringsdokumenter. Parallellsesjoner: For å sikre at du får den kompetansen du trenger for akkurat ditt fagfelt så har vi valgt å legge opp til parallellsesjoner. Du kan se mer om dette under "program".   Kursdag 2: 14. oktober kl. 08.30– 16.00. Vi starter dagen i F2-004. Last ned Program dag 2 for mer informasjon. Fokus: Hva sier forskningen om det å være LHBT i Norge? Utfordringer og forebygging. Praktisk implementering av LHBT skole, helse og arbeidsliv. Parallellsesjoner: For å sikre at du får den kompetansen du trenger for akkurat ditt fagfelt så har vi valgt å legge opp til parallellsesjoner. Du kan se mer om dette under "program".

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.