Dag 2

Kursdag 2

14. oktober kl. 08.30 – 16.00. Vi starter dagen i F2-004. Last ned Program dag 2 for mer informasjon. Fokus: Hva sier forskningen om det å være LHBT i Norge? Utfordringer og forebygging. Praktisk implementering av LHBT skole, helse og arbeidsliv. Norman Anderssen, Universitetet i Bergen og Uni Research
  • Presentasjon av rapport «Seksuell orientering og levekår» Hvilke utfordringer står LHBT-personer ovenfor i forhold til helse og levekår? Hvordan er situasjonen for LHBT-personer i Norge i dag?
Helga Eggebø, Kun – Senter for kunnskap og likestilling
  • Presentasjon av rapporten «Skeiv på bygda» Hvordan er det å være skeiv på bygda? Hvilke utfordringer og muligheter finnes? Hva bør du som offentlig tjenesteutøver vite for å yte god og likeverdig service?
  • Presentasjon av rapporten «Alskens folk: levevilkår, livssituasjon og livskvalitet for personer med kjønnsidentitets-tematikk» Hvordan er det å være transperson i dag? Hvordan opplever de møtet med det offentlige tjenesteapparatet? Hvilke tjenester er det transpersoner har behov for? Hvordan kan du som offentlig tjenesteyter møte transpersoner på en måte som gjør deres levevilkår og livssituasjon bedre?
Arne B. Grønningssæter, Fafo
  • Presentasjon av boken «Åpne rom, lukkede rom: LHBT i etniske minoritetsgrupper» Hva sier forskningen om hvordan det er å leve som lesbisk, homofil, bifil eller transperson i Norge når man har ikke-vestlig etnisk minoritetsbakgrunn? Rapporten er basert på feltarbeid og intervjuer blant LHBT-personer med ulik etnisk bakgrunn og tegner opp ulike erfaringer.
Nina Sinding-Larsen, Rosa kompetanse
  • LHBT perspektiv i helse og skole. Hva slags kompetanse trenger vi i skole og helsevesen for å kunne forebygge problemer og møte personer på korrekt måte?
  • LHBT-perspektiv i arbeidslivet Hvordan kan du som arbeidsgiver og kollega opptre trygt og inkluderende ovenfor alle? Hvorfor det er viktig å skape tillit og åpenhet på arbeidsplassen.
Toril Hogstad, Kristiansand Kommune Lene Tønnessen, LLH Sør
  • Hvordan presentere LHBT-tema på arbeidsplassen? Hvordan skal du presentere det du har lært til dine kolleger/ledere? Hvilke instanser kan du spille videre på for veiledning og hjelp? Vi jobber med eksempelcase og deltakerne presenterer for hverandre.
 
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.