Forelesere

Vi har hentet inn forelesere fra Kristiansand og Bergen kommune, Likestilling- og diskrimineringsombudet, Skeiv Verden, Rosa Kompetanse, KUN- Senter for kunnskap og likestilling og Fafo. Under ser du hvem det er som kommer, og hvilken kompetanse de har.    
Foto: Linkedin

Foto: Linkedin

Hans Wiggo Kristiansen, LHBT-senteret.  Hans Wiggo er seniorrådgiver ved LHBT-senteret som er organisert under BUFDIR. Hans Wiggo har bakgrunn som Dr.polit. i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo, forsket ved NOVA og Universitetet i Oslo, samt arbeidet som førsteamanuensis i samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Gjøvik og vikariert som førsteamanuensis ved barnevernsutdanninga ved Høgskolen i Oslo og Akershus.    
Foto: Dagbladet

Foto: Dagbladet

Susanne Demou Øvergaard, Skeiv Verden Susanne er generalsekretære i Skeiv Verden og har en bachelor i Fred og utvikling. Skeiv verdens misjon er å skape et levende og frigjørende flerkulturelt fellesskap. Skeiv verden gir støtte, råd og informasjon til lesbiske, homofile, bifile og trans- og queerpersoner (LHBTQ) med minoritetsbakgrunn og deres familier, og drive utadrettet informasjonsvirksomhet og holdningsendrende arbeide som fremmer integrering og likeverd.    
Foto: Ldo.no

Foto: Ldo.no

Ragnar Lie, Likestillings- og diskrimineringsombudet Ragnar er jurist og seniorrådgiver ved LDO. Han har lang erfaring med å jobbe med lovverk og aktivitets- og redegjørelsesplikten for stat og kommune.        
Arne Fafo

Foto: Fafo.no

Arne Backer Grønningssæter, Fafo Arne er seniorforsker og forskningsleder for velferd og levekår på Fafo. Han har bakgrunn som sosionom og forskningen hans har i hovedsak vært rettet mot velferdstjenester og utsatte gruppers levekår. Han har i de siste årene ledet en rekke forskningsprosjekter om LHBT, ikke minst har dette handlet om hva det betyr å være minoritet i minoriteten, diskriminering og heteronormativitet. Under EVU'en så vil Arne presentere rapporten"Åpne rom, lukkede rom. LHBT i etniske minoritetsgrupper".    
Foto: Twitter

Foto: Twitter

Nina Sinding-Larsen, Rosa Kompetanse Nina er leder for Rosa Kompetanse Helse og har bakgrunn som barnevernskonsulent/sosialpedagog. Hun har også jobbet for Oslo Røde Kors og Landsforeningen for barnevernsbarn.      
Foto: Kun.nl.no

Foto: Kun.nl.no

Helga Eggebø, KUN - Senter for kunnskap og likestilling  Helga Eggebø (ph.d) er sosiolog med doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Avhandlingen handler om regulering av ekteskapsinnvandring til Norge. Helga har brei erfaring fra likestillingsarbeid gjennom politikk, utredningsarbeid, forskning og foredragsvirksomhet. Hun har tidligere arbeidet ved Barne- ungdoms- og familiedirektoratet og som politisk rådgiver på Stortinget. Fra 2010 til 2012 var hun medlem av det regjeringsoppnevnte likestillingsutvalget som leverte to NOUer om likestillingspolitikk.    
Foto: UIB.no

Foto: UIB.no

Norman Anderssen, UniResearch/Universitetet i Bergen Norman er professor og instituttleder ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen.  Han er også forsker I (20%) ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse.        
Foto: Twitter

Foto: Twitter

Toril Hogstad, Kristiansand kommune Toril er rådgiver i by- og samfunnsutviklingsenheten ved Kristiansand Kommune. Hun har tidligere jobbet som rådgiver i UDi. Toril mottok i 2015 på vegne av Kristiansand kommune LLHs homofrydpris for godt og brukerstyrt arbeid med strategiplan for likestilling hvor LHBT-feltet var godt representert.      
Foto: Tove Irene Huslende

Foto: Tove Irene Huslende

Lene Tønnessen, Leder LLH Sør Lene har sittet som leder for landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Sør i en årrekke. Hun har bakgrunn fra Budstikka og et sterkt sosialt engasjement. Lene har spesielt bemerket seg i kirkedebatten, og har frontet LLH og LHBT-saker i regionen i flere år.            
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.