Dag 1

Kursdag 1

17. september kl.09.00-16.00. Vi starter i rom HU-023. Last ned Program dag 1 for mer info. Fokus: En innføring i begreper, definisjoner, historikk, fakta, roller og plikter. Praktisk implementering av LHBT i plan- og styringsdokumenter. Hans Wiggo Kristiansen, BUFDIR
  • Kjønnede minoriteter og seksuelle minoriteter En introduksjon av hva det vil si å være trans og/eller skeiv.
Ragnar Lie, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
  • Diskrimineringsvern og lovverk Fra og med 1. januar 2014 plikter arbeidsgivere å arbeide aktivt, målrettet og planmessig mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Hva sier loven egentlig? Hva innebærer dette for deg og din bedrift/organisasjon?
  • Aktivitets- og redegjørelsesplikten Hvordan rapportere etter den nye loven av 1.januar 2014? Redegjørelsesplikten for LHBT-området på 1-2-3.
  • Workshop Vi jobber med ulike case i forhold til lovverk, diskrimineringsvern og aktivitets- og redegjørelsesplikten
Susanne Demou Øvergaard, Skeiv Verden
  • Skeive minoriteter Hvordan kan du som offentlig tjenesteyter arbeide i forhold til LHBT og etniske minoriteter, eller LHBT og tvangsekteskap/ære/vold-tematikk? Hvor kan du gå for å få veiledning og hjelp?
  • Workshop Vi jobber med ulike praktiske case for å øve oss på hvordan vi som offentlige tjenesteytere kan best møte denne gruppen
Ingvild Kvilekval, Bergen kommune
  • LHBT-perspektiv i planarbeid Bergen kommunen er en foregangskommune når det gjelder implementering av LHBT-perspektivet i planarbeidet. Bergen har valgt å lage en egen LHBT-plan. Hvorfor egen plan? Hva er fordelen og ulempene?
     

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.