Påmelding

Påmelding og kostnader
Kurset koster 5.700,- og du må delta på alle fire kursdagene for å kunne få kursbevis.

For påmelding, se: her

Frist: 7. februar 2013.

Spørsmål i forbindelse med påmelding rettes til: tove.ugland@uia.no tlf. 38141158/1166

Spørsmål i forbindelse med innholdet i kurset rettes til: post@senterforlikestilling.no tlf 38141221/1602

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.