Arendalsuka: Hatefulle ytringer

Arrangementsinformasjon:

10:00-11:30
14.08.2018
Gratis

Mer informasjon om innhold, sted og bidragsytere kommer fortløpende. 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.