Arendalsuka: Mangfoldkompetanse og ledelse av mangfold

Arrangementsinformasjon:

12:00-13:00
15.08.2018

Mer informasjon om innhold, sted og bidragsytere kommer fortløpende

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.