Fagseminar under Skeive Sørlandsdager

Arrangementsinformasjon:

Kristiansand
12:30 - 15:30
23.08.2017

Delta på årets viktigste seminar!

Forskning viser at det fremdeles er behov for å styrke lhbti-personers rettigheter og livskvalitet, endre holdninger samt bekjempe hatefulle ytringer og hatkriminalitet mot disse gruppene.

Vi inviterer til seminar der politikerne og offentlig ansatte møter fagfolk for å diskutere utfordringer og mulig innsats framover.  Seminaret legger til rette for erfaringsutveksling mellom nøkkelpersoner fra regionale og lokale myndigheter og tjenesteytere og vi vil se på hvordan lhbti-perspektiver kan integreres i nåværende og framtidige strategier og handlingsplaner.

Workshop med Movisie
Blant annet kommer Movisie – det Nederlandske senteret for sosial utvikling for å lede en workshop for oss. Movisie har lang erfaring med å veilede offentlige myndigheter i å utarbeide og implementere strategier og handsplaner som inkluderer lhbti-perspektiver. Movisie er også den nederlandske koordinatoren for Rainbow Cities Network. Gjennom nettverket veileder Movisie 43 nederlandske byer i deres arbeid med å utvikle lokale retningslinjer for å forbedre sikkerheten til LHBTI-borgere og for økt toleranse for det seksuelle mangfold. Movisie vil komme med både teoretiske og praktiske innspill til hva ditt arbeidssted kan gjøre for å styrke deres lhbti-arbeid.

Hvordan arbeide aktivt, målrettet og planmessig
Vi minner om at 1. januar 2014 trådde diskrimineringsloven om seksuell orientering gir vern mot diskriminering og trakassering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i kraft. Diskrimineringsloven pålegger alle offentlige myndigheter samt private virksomheter med over 50 ansatte å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. For et år siden ble Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020 lansert. Handlingsplanene inkluderer flere tiltak om nettopp aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Seminaret vil kunne hjelpe både myndighetsutøvere samt andre arbeidsgivere med konkrete tips om om tiltak og aktiviteter som kan rapporteres på i forhold til aktivitets- og redegjørelsesplikten. Hovedmålgruppen for seminaret vil være offentlig ansatte, men det er åpnet for alle interesserte. Politikere, interesseorganisasjoner, foreninger og vil også kunne dra nytte av seminaret.

På slutt av fagdagen byr vi på en morsom og smakfull overraskelse.

Bli med på fellesmiddag og åpningen av Skeive Sørlandsdager Vi anbefaler alle til å bli med videre til åpningen av Skeive Sørlandsdager kl. 18.00. Før åpningen arrangerer Senter for likestilling fellesmiddag for de som ønsker hvor vi kan fortsette samtalene og utveksle erfaringer fra fagdagen. Deltakere dekker selv middagen.

Dersom du har spørsmål ta kontakt med oss på post@senterforlikestilling.org/38 14 12 21

Det kommer mer informasjon om lokale og program senere.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.