Kurs med Likestillings- og diskrimineringsombudet dag 1

Arrangementsinformasjon:

Universitetet i Agder, Kafe Kampus
09:00-15:15
05.02.2019
Gratis

5.-6.februar inviterer Senter for likestilling til kurs med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Kurset blir holdt ved UiA, kampus Kristiansand.

I 2017 vedtok Stortinget en ny likestillings- og diskrimineringslov. Denne ene loven erstattet de fire tidligere gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene fra 2013 (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Loven tredde i kraft fra og med 1. januar 2018.  Kurset inneholder en innføring i lovverket i tillegg til caseoppgaver særlig knyttet til diskriminerings- og trakasseringssaker.

Kurset er gratis og åpent for alle. Husk å melde deg på i god tid, da det er et begrenset antall plasser.

PROGRAM

Kurset består av fire deler, to hver dag. Når du melder deg på kan du selv velge hvilke deler du ønsker å delta på. Vi oppfordrer derimot alle til å få med seg del 1, som omfatter den nye loven, da denne legger grunnlaget for de andre øktene.

05. FEBRUAR

09.00 - 09.15: Kaffe og registrering

09.15 - 12.00: Del 1. Diskrimineringslovverket i arbeidslivet

12.00 - 13.00: Lunsj

13.00 - 15.30: Del 2. Trakassering og seksuell trakassering

06. FEBRUAR 

09.00 - 09.15: Kaffe og registrering

09.15 - 12.00: Del 3. Rekruttering – God rekruttering er likestilt rekruttering

12.00 - 13.00: Lunsj

13.00 - 15.15: Del 4. Tilrettelegging – Alle skal med, men hvordan?

 Arrangementet er en del av uke 6 "En by for alle".

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.