Alle skal med – Hvordan forhindre diskriminering i arbeidelivet dag 2

Arrangementsinformasjon:

Rom: UI 071, Universitetet i Agder, Kristiansand.
09:00-15:15
06.02.2019
Gratis

5.-6.februar inviterer Senter for likestilling til kurs  i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Kurset blir holdt ved UiA, Kristiansand.

I 2017 vedtok Stortinget en ny likestillings- og diskrimineringslov. Denne ene loven erstattet de fire tidligere gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene fra 2013 (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Loven trådte i kraft 1. januar 2018.  Kurset inneholder en innføring i lovverket i tillegg til caseoppgaver, dilemmaer og presentasjon av relevante problemstillinger  knyttet til diskriminerings- og trakasseringssaker.

Kurset er gratis og åpent for alle. Husk å melde deg på i god tid, da det er et begrenset antall plasser.

 

PROGRAM

Kurset består av fire deler, to hver dag. Når du melder deg på kan du selv velge hvilke deler du ønsker å delta på. Vi oppfordrer derimot alle til å få med seg del 1, som omfatter den nye loven, da denne legger grunnlaget for de andre øktene.

05. FEBRUAR
09.00 - 09.15 Kaffe og registrering
09.15 - 12.00 Del 1. Diskrimineringslovverket i arbeidslivet
  En innføring i den nye diskriminerings - og likestillingsloven som trådte i kraft 1. januar 2018. 
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 15.30 Del 2. Trakassering og seksuell trakassering
  Hvordan forebygge og hindre seksuell trakassering i arbeidslivet.
   
06. FEBRUAR
09.00 - 09.15 Kaffe og registrering
09.15 - 12.00 Del 3. Rekruttering – God rekruttering er likestilt rekruttering
  Hvordan sette riktig og saklige kvalifikasjonskrav til en stilling, og sikre at den som faktisk fyller kvalifikasjonskravene på best måte ansettes. 
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 15.15 Del 4. Tilrettelegging – Alle skal med, men hvordan?
  Hvilke plikter og rettigheter har man som arbeidsgiver og ansatt i forhold til tilrettelegging i arbeidslivet for gravide, personer med nedsatt funksjonsevne, religion og andre diskrimineringsgrunnlag. Som arbeidsgiver vil du få tips til hvordan man kan tilrettelegge på et overordnet nivå, og i konkrete saker.

 

 Arrangementet er en del av uke 6 "En by for alle".

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.