Kurs med Likestillings- og diskrimineringsombudet

Arrangementsinformasjon:

Arendal
20.09.2018
Gratis

20.september inviterer Senter for likestilling til kurs med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Kurset blir holdt i Arendal.

I høst vedtok Stortinget en ny likestillings- og diskrimineringslov. Denne ene loven vil erstatte de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene fra 2013 (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Loven vil tre i kraft fra og med 1. januar 2018. På dette kurset vil du blant annet få en innføring i den nye loven.

Kurset er gratis og åpent for alle.

Følg med for mer informasjon om tid, sted og program.

Meld deg på her

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.