Likestillingskafè

Arrangementsinformasjon:

Kristiansand Folkebibliotek
18:30-20:30
20.11.2018
Gratis

Tirsdag 20.november arrangerer Senter for likestilling årets andre Likestillingsforum.

PROGRAM

18:30 – 18:35 VELKOMMEN

18:35 – 19:05 Ronald Synnes, «Unge muslimer og kristne i migrantmenigheter

19:05 – 19:25 Thea Lyssand, «LHBT feltet med fokus på Skeiv historie på Sørlandet»

19:25 – 19:40 PAUSE med enkel bevertning

19:40 – 20:00 Johan Vervoort Løkken «Administrasjonsjefer i kommunal sektor - en studie av lederstil og verdiforankring mellom kjønn»

20:00 – 20:30 Ragnhild Sørbotten «Om radikalisering og ekstremisme»

 

Arrangementet begynner kl. 18:30 og varer til 20:30.

Om likestillingsforum 

I disse forumene presenteres spennende og relevant forskning på kjønn og likestilling på en lett forståelig og tilgjengelig måte. Det blir satt av god tid til dialog mellom tilhørere og innleder. Likestillingsforumet er en uformell, faglig spennende og nettverksbyggende møteplass for forskere og praktikere på likestillingsfeltet, studenter og andre interesserte. Likestillingsforum er åpent for alle!

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.