Mangfoldsmarkering på UiA

Arrangementsinformasjon:

Studentkantina, UiA, Kristiansand
12:00 -13:00
22.08.2017
Gratis

Universitetet i Agder etterstreber å være et ikke-diskriminerende universitet, og ønske at alle skal føle seg inkludert og velkommen som både ansatt og student. 

For å markere dette inviterer vi til en GRATIS regnbuefeiring!

Vi feirer med musikk, appeller og is!

Programmet kommer senere. 

Arrangementer er et samarbeid mellom Senter for likestilling, Universitetet i Agder, Studentorganisasjonen i Agder - STA og Studentsamskipnanden i Agder - SiA.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.