A A A   Høykontrast   Nettstedskart   Kontakt Facebook Rss English edition
Senter for likestilling

Forskning


Forskere tilknyttet senteret | Forskning ved senteret | Forskning ved Universitetet i Agder

Senter for likestilling har blant annet til formål å samle og styrke forskning og kompetanse på kjønn og likestilling på Agder. Dette fordi en sterk regional forskningskompetanse på kjønn og likestilling er helt nødvendig for å kunne gjøre utviklingsarbeid og tiltak i regionen mer forskningsbasert.

Et viktig strategisk valg for å vektlegge forskningsaktivitet ved opprettelsen av senteret, var ansettelsen av senterleder med professorkompetanse. Tidligere senterleder professor Ulla-Britt Lilleaas er en annerkjent kjønnsforsker med et utstrakt nettverk blant både institusjoner og forskere, noe som koblet Senter for likestilling til både nasjonale og internasjonale ressurser på fagfeltet. Lilleaas forlot senteret og Universitetet i Agder i april 2013 og seniorrådgiver Åsta L.Einstabland tok over stillingen. For å sikre fortsatt satsning på forskning har vi tilknyttet oss flere forskere og samarbeidet med forskere både på UiA og Agderforskning. Du finner en oversikt over forskerne og forskningsrapportene på menyen over.

 

Senterets forskningsstrategi består av to hovedsatsningsområder;

1) Kjønn og helse

2) Likestilling og levekår.

Satsingen på kjønn og helse var i utgangspunktet knyttet spesifikt til tidligere senterleders forskningsfelt og -kompetanse, men har blitt brakt videre gjennom forskningsprosjekter ved UiA/Agderforskning. Satsingen på likestilling og levekår er knyttet spesielt opp til likestillingsutfordringer i regionen. Landsdelen sliter med særskilte utfordringer både på likestillings- og på levekårsfeltet, og forskning antyder at der er sammenhenger mellom disse utfordringene.

Du kan lese mer om de ulike forskningsprosjektene i menyen over. Har du ellers spørsmål er det bare å ta kontakt.