Forskningsprosjekter

Med bakgrunn i Agders lave grad av kjønnslikestilling har Senter for likestilling hatt et særskilt fokus på kjønnsbalansen på ulike regionale samfunnsarenaer, og skal ha det også fremover. I den nyeste forskningsstrategien har imidlertid spesielt etnisitetsperspektiver fått en større plass enn de til nå har hatt.  

I rullgardinen finner du en oversikt over pågående forskningsprosjekter ved Senter for likestilling. 
For 2016 så har vi blant annet disse forskningsprosjektene: 

Fullførte prosjekter

Det sterke kjønns sårbarhet

Dette er et paraplyprosjekt som professor Ulla-Britt Lilleaas brakte med seg inn i senteret. Prosjektet var en videreføring av et postdok prosjekt  som var finansiert av Norges forskningsråds kjønnsforskningsprogram (2003-2006).

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 E
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.