Frivillig sektor som integreringsaktør?

Hanne Haaland og Hege Wallevik ved Institutt for Global Utvikling og Samfunnsplanlegging ved UiA er i gang med et prosjekt om frivillighetens rolle i integreringsarbeidet. Prosjektet er finansiert av Senter for likestilling.

Sammenfallet mellom stor tilstrømming av flyktninger og økende arbeidsledighet gir grunnlag for en diskusjon om integrasjonsarbeidets kostnader og aktører. Som del av denne diskusjonen blir frivillig sektor i stadig økende grad nevnt som integrasjonsaktør. Frivillig sektor kan spille en viktig rolle i integrasjonsarbeidet, ikke bare fordi et engasjement her skjer på fritiden, men også fordi frivillig sektor dekker opp for andre manglende sosiale fellesskap etterspurt av mange innvandrere, som for eksempel naboskap. I dette prosjektet er fokus på innvandrerkvinner da denne gruppen ofte regnes som den vanskeligste å integrere - både i arbeidsliv og samfunnsliv generelt. Prosjektet skal gjennomføres i løpet av 2016.
Ved spørsmål, kontakt prosjektleder Hege Wallevik på telefon 48010543.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 E
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.