Masterstipend

Senter for likestilling i samarbeid med Institutt for religion, filosofi og historie vil gjerne knytte til seg studenter som planlegger å skrive masteroppgave, om temaer som er knyttet opp mot to hovedsatsninger for senteret.

Det ene området er LHBT feltet med fokus på «Skeiv historie på Sørlandet». Det andre feltet er knyttet opp mot nordisk likestillingspolitikk og betydning av EU’ politikk på området.  Alle studenter som er tilknyttet Universitetet i Agder kan søke.

2 STIPEND PÅ KR. 15 000

En fagjury tilknyttet Institutt for religion, historie og filosofi gjør en vurdering av masteroppgavens relevans for fagmiljøet, studentens faglige kvalifikasjoner og innsendt prosjektbeskrivelse. Oppgaven kan være innenfor følgende områder/behandle følgende temaer

  • Toleranse og retorikk om LHBT (lesbiske, homofile, bifile og trans) i et eller flere norske trossamfunn.
  • Skeives historier på Sørlandet knyttet til livskvalitet, livssyn og helse. Oppgaven kan basere seg på kvalitative intervjuer eller analyse av livsfortellinger
  • Likestillingspolitikk i en nordisk kontekst, knyttet til politikkutvikling, nordisk likestillingspolitikk i lys av EU’s likestillingspolitikk, og/eller en komparativ analyse av drivkreftene i de nordiske lands utforming av likestillingspolitikk.

FOR Å SØKE MÅ DU:

  • Skrive en søknad
  • Legge ved en prosjektskisse på max 3 sider som beskriver masteroppgavens tema, problemstilling, valg av teori og metode samt fremdriftsplan
  • Legg ved dokumentasjon av oppdatert karakterutskrift og CV

Litt mer om mulig tematikk
Presentasjonen inneholder lenker til artikler som belyser ulike sider ved problemstillinger som en kan se nærmere på. Det er mange andre innfallsvinkler en kan benytte seg av, så merk at dette kun er ment som eksempler til inspirasjon.
Presentasjon av masterstipend

Søknaden sendes til post@senterforlikestilling.org

Søknadsfristen 2.mai 2016

For de som blir innvilget stipend vil halvparten av stipendet utbetales når oppgaveskrivingen starter og veileder er på plass. Det er et krav om at oppgaven fullføres innen normert tid og oppnår karakteren C eller bedre for at siste del av stipendet skal utbetales.

Spørsmål om stipendet kan rettes til asta.l.einstabland@uia.no 

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 E
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.