Senterets publikasjoner

Senter for likestilling bidrar inn i forskningsprosjekter både ved å hel- eller delfinansiere slike prosjekter og/eller ved å inngå i ulike deler av forskningsarbeidet. Under følger en oversikt over forskningsprosjekter senteret har bidratt til på slike måter, samt over publikasjoner fra disse prosjektene.

Under ser du en liste over rapporter vi enten har skrevet selv, bestilt, finansiert eller gitt innspill på. Klikk på tittel for å åpne pdf.

Prosjektrapport 5/2013 – Kvinners politiske interesse og deltakelse 

Finansiert av Stemmerettskomiteen, Senter for likestilling og Agderforskning. Skrevet av May-Linda Magnussen og Christine Svarstad ved Agderforskning.

Prosjektrapport 15/2012 – NEW Facts hovedprosjekt. Videre analyser av kvinner i prosess- og olje-/gassindustri på Sørlandet

Finansiert av Agderforskning og Sørlandets kompetansefond. Innspill fra NEW og Senter for likestilling. Skrevet av May-Linda Magnussen og Christine Svarstad ved Agderforskning.

Prosjektrapport 10/2012 – NEW Facts forprosjekt. Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/gassindustri på Sørlandet

Finansiert av Sørlandets kompetansefond, VRI Agder og Senter for likestilling. Bestilt av NEW, Node Eyde Women. Skrevet av May-Linda Magnussen og Christine Svarstad ved Agderforskning.

FOU-rapport 8/2012 – Barns levekår og hverdagsliv i Agder. Delrapport 2. En kartlegging av barns levekår og hverdagsliv i Arendal, Froland, Grimstad, Mandal og Lindesnes

Finansiert av Sørlandets kompetansefond, Aust-Agder kompetansefond og Senter for likestilling. Skrevet av Ann Christin Eklund Nilsen, Randi Wærdahl og Christine Svarstad.

FOU-rapport 3/2012. Barns levekår og hverdagsliv i Agder. Delrapport 1. En kartlegging av barns levekår og hverdagsliv i Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand, Birkenes og Iveland

Finansiert av Sørlandets kompetansefond, Aust-Agder kompetansefond og Senter for likestilling. Skrevet av Ann Christin Eklund Nilsen, Randi Wærdahl, Ingunn Kvamme og Kathrine Bakke ved Agderforskning.

Prosjektrapport 1/2012 – Likestilling på Agder 2000-2010

Finansiert av Senter for likestilling. Skrevet av May-Linda Magnussen ved Agderforskning.

Regional likestillingsmonitor for Agder – 2011  

Finansiert av BLD- Barne, likestillings- og integreringsdepartementet. Samarbeid mellom Agderforskning, Oxford Research og Senter for likestilling. Monitoren ble lansert i 2011.

Det gode liv på sørlandet og tradisjonelle kjønnsroller

Vi har brukt Synovate MMIs undersøkelse ”Norsk Monitor” (NM) til å definere en gruppe menn – både i Agder og Norge ellers – som har mer konservative eller umoderne holdninger på likestillingsfronten enn det store flertall av norske menn, for å se på tradisjonelle menn på Sørlandet. Prosjektrapporten ble lansert i 2010. Les mer om prosjektet her: Tradisjonelle menn på Sørlandet

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 E
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1450
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.