Kurs med LDO om den nye likestillings- og diskrimineringsloven

Onsdag 31. januar og torsdag 1. februar inviterte Senter for likestilling til kurs med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) på Universitetet i Agder, Kristiansand. Kurset ble holdt av seniorrådgiver Rønnaug Mathiassen Retterås og avdelingsleder Åsulv Solstad fra LDO.

I høst vedtok Stortinget en ny likestillings- og diskrimineringslov. Denne ene loven vil erstatte de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene fra 2013 (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Loven tredde i kraft fra og med 1. januar 2018. På dette kurset fikk de 70 deltakerne blant annet: 

  • Innføring i diskrimineringslovverket, 
  • Kunnskap om hvordan man kan arbeide mot trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen
  • Likestilling i arbeidslivet – med særlig vekt på grunnlagene etnisitet, religion/livssyn og funksjonsnedsettelse

De to dagene var svært innholdsrike, takket være svært dyktige foredragsholdere og engasjerte deltakere. Det vil bli arrangert et identisk kurs den 20.september i Arendal. 

Følg med for påmelding. 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.