Media

Siden senterets oppstart i 2008 har "Senter for likestilling" blitt referert til 349 ganger i norske medier (målt 24.mai 2016 i Atekst).

Senteret har blitt intervjuet av både lokale og nasjonale nyhetsleverandører, og vi har forfattet noen kronikker og innlegg selv. På denne siden vil du finne våre egne kronikker samt noen få av alle intervjuer vi har gjennomført.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 E
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1450
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.