Media

Senteret har blitt intervjuet av både lokale og nasjonale nyhetsleverandører, og vi har forfattet noen kronikker og innlegg selv. På denne siden vil du finne våre egne kronikker samt noen få av alle intervjuer vi har gjennomført.
Leter du etter et spesifikt intervju? Dersom du er student ved UiA så har du tilgang til Atekst. Søk i Atekst for å finne det du leter etter.   

 'Religion hindrer kvinner'

Av Knut Ward Heimdal, Vårt Land, 22.06.17

Konfliktfylt: Kvinners rettigheter og religionsfrihet står opp mot hverandre i flere europeiske land. Forsker mener konflikten ligger dypt i de religiøse ideologiene. Jo sterkere innflytelse kirken har i samfunnet, desto vanskeligere er det å innføre en politikk basert på kvinners rettigheter, sier Jan Erik Grindheim. Last ned artikkelen her.

Urovekkende høye lønnsforskjeller

Av Rita Tvede Bartolomei, Lindesnes, 08.03.17

Leder for Senter for likestilling i Agder, Åsta Lovise Einstabland, sier det at så mange kvinner jobber deltid på Sørlandet har ført til urovekkende høye lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Last ned artikkelen her.

Fremdeles på likestillingsbunnen

Av Anne Gro Ballestad, Agderposten, 14.01.17 Agder er blitt mer likestilt. Men vi klarer ikke ta igjen resten av landet. Dette går for sakte, sa Åsta Lovise Einstabland som leder Senter for likestilling. Les artikkelen på nett eller last ned artikkelen her.

Fortsatt lang vei til likestilling på Agder

Av Birgitte Klækken, KristiansandAvis, 11.01.17 Agder-fylkene scorer totalt dårligere på samtlige statistikker som presenteres, med unntak av barnehagedekning. Dette er hovedkonklusjonen i Likestillingsmonitor Agder 2008-2015 som skal presenteres i morgen, fredag 13. januar. Les artikkelen på nett.

Kvinner skremmes av stillingsannonser

Av Christine Gulbrandsen, Fædrelandsvennen 09.03.15 Nesten hver tredje kvinne sier hun må beherske 90 prosent eller mer av kvalifikasjonskravene i en stillingsannonse for å søke jobben. –Kvinner trenger gjerne å bli oppmuntret til å søke, sier Åsta Louise Einstabland ved UiA. Les artikkelen her.

Forsørgeransvar som går på helsa løs

Av May-Linda Magnussen, Dagsavisen 27.03.13 Kårene for å lytte til kroppen er ikke de beste når det å skaffe penger til familien sitter i ryggmargen, og mange menn betaler med sin egen helse for å oppfylle sitt forsørgeransvar. Det gjør det helt nødvendig å diskutere også mødres ansvar for å forsørge seg selv og familien sin. Les artikkelen her.

Tradisjonelle kvinner blir oftere uføre

Av Ingrid Michalsen, Fædrelandsvennen 17.04.12 Kvinner som setter tradisjonelle verdier høyt, blir oftere uførepensjonister. Det viser ny forskning fra sosiologiprofessor Morten Blekesaune Les artikkelen her.

Kvinnerolle i gründerklemme

Av Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas, Dagens Næringsliv 07.01.11 Menn som jobber mye, har ektefeller som er "bakkemannskap". Kvinner som jobber mye, har menn som jobber like mye. Målet om flere kvinnelige gründere må gå på kvinnerollen eller helsa løs. Les artikkelen her.

Kjønn, likestilling og helse

Av Ulla-Britt Lilleaas og May-Linda Magnussen, Fædrelandsvennen 09.10.09 Er kvinner egentlig sykere enn menn? I så fall hvorfor? Og hva kan gjøres? Les artikkelen her.

Etablering av Senter for likestilling

Av Hilde Inntjore, Fædrelandsvennen 18.09.08 Agder har fått et eget Senter for likestilling. Det er en milepæl i arbeidet for likestilling i regionen, og et konkret resultat av fleres felles vilje og innsats. Les artikkelen her.

Likestilling og "det gode liv" på Sørlandet

Av May-Linda Magnussen, Fædrelandsvennen 28.03.08 Agderforskning har de senere årene problematisert den manglende likestillingen i Agderregionen. Vi har blant annet hevdet at mødre bør bære mer av ansvaret for forsørgelsen av familien enn de gjør i dag, mens fedre i større grad bør bidra inn i hus- og omsorgsarbeid. Målet er å få økt balanse på de viktige samfunnsarenaene familie, arbeidsliv og politikk, slik at menn og kvinner i større grad deler innflytelse, fordeler og ulemper på ulike områder. Les artikkelen her.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.