Du kan nå se opptak fra arrangementet #Me too - en ny revolusjon. Eventet inneholdt innlegg om #Me Too som en bevegelse og dens innflytelse.

Den 19.september deltok vi i referanseforum mellom direktorater og sivilsamfunn om LHBTIQ i regi av Bufdir.  

Senter for likestilling var deltakende under Interreg Europe FEMINA-konferansen, som fant sted i Arezzo i Italia 20.-21. september 2018.

Med midler fra Nordisk Ministerråd skal vi øke kunnskapen og bevisstheten på hvordan seksuell trakassering håndteres innen helse- og omsorgssektoren i Norden.

Hvordan imøtekommer og hvorvidt er landets krisesentre tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne som er utsatt for vold?

Under Arendalsuka 15.august 2018, ble verdens første standard for ledelse av mangfold lansert.

Se hovedtaler Beatrice Fihn - leder av ICAN og Nobel Fredsprisvinner 2017 sitt innlegg under ikonferansen2018.

"Holdninger er et symptom på samfunnet vi er en del av". 26.juni lansert Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet tall og statistikk om LHBTIQ i Norge.

Ny utgave av CORE Topplederbarometer viser ferske tall om kjønnsfordelingen i toppen av næringslivet.

Under Arendalsuka 13.-18.august arrangerer Senter for likestilling i samarbeid med Reform, Likestillingssenteret, KUN, Bufdir og LDO en rekke arrangementer

Flere nyheter:
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.