Hvor likestilte er Aust- og Vest-Agder? Og er det store forskjeller mellom Sørlandet og landsgjennonsnittet? Se likstillingsindikatorene for 2015-2017

I uke 4 arrangerte Senter for likestilling JAVEL! Mangfoldsuka på UiA, sammen med Studentorganisasjon i Agder (STA) og Tilretteleggingskontoret på UiA.

I uke 6 er det over 70 arrangementer i Kristiansand med fokus på likestilling, inkludering og mangfold. Senteret arrangerer kurs, bokbad og frokostseminar.

Hva vet vi om omfanget av seksuell trakassering i akademia? Hvem er utsatt og hva er konsekvensen? Hva kan gjøres - og er seksuell folkeskikk løsningen?

Med midler fra UH-nett Vest skal Senter for likestilling ved UiA, UiS og HVL øke kunnskapen og forebygge seksuell trakassering i obligatorisk praksis.

Vi gratulerer Bjørge Aardal, Hanna Malene Amundsen og Kasper Vijn Nome med masterstipend fra Senter for likestilling. Her forteller de hva de skal skrive om

I regjeringens nye integreringsstrategi løftes Standarden for ledelsessystemer for mangfold fram som et viktig verktøy for integrering i arbeidslivet.

Du kan nå se opptak fra arrangementet #Me too - en ny revolusjon. Eventet inneholdt innlegg om #Me Too som en bevegelse og dens innflytelse.

Den 19.september deltok vi i referanseforum mellom direktorater og sivilsamfunn om LHBTIQ i regi av Bufdir.  

Senter for likestilling var deltakende under Interreg Europe FEMINA-konferansen, som fant sted i Arezzo i Italia 20.-21. september 2018.

Flere nyheter:
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.