Arbeidsnotatet er en undersøkelse av hvordan kommunene arbeider med implementeringen av FN konvensjon for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Vi utlyser nå 3 stipend knyttet til problemstillinger innen temaene "Mangfoldsledelse", "Seksuell trakassering" og "Likestilling og religion på Sørlandet".

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland måtte svare for kutt til likestillingssentrene i den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag.

2017 var et aktivt og svært spennende år, med tilsammen 22 arrangementer med
over 1150 deltakere avholdt. Les mer om våre aktiviteter, forskning og prosjekter.

5. februar åpnet bildeutstillingen «Ungdom, identitet, mangfold» på Kristiansand folkebibliotek.

I februar deltok 70 deltakere på LDO sitt todagers kurs om den nye likestillings- og diskrimineringsloven

World Economic Forum har hvert år siden 2006 publisert rapporten «Global Gender Gap», som rangerer land etter hvor nære de er kjønnslikestilling på fire områder

HMX er et kurs som hjelper din arbeidsplass med å forebygge seksuell trakassering

Vi har laget en kort oppsummerende artikkel om hvordan en kan bygge holdninger og lage gode rutiner for forebyggende arbeid mot seksuell trakassering.

Velkommen til offisiell åpning av fotoutstillingen "Ungdom. Identitet. Mangfold." på hovedbiblioteket.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.