01.01.2018 trer den nye likestillings- og diskrimineringsloven i kraft. På dette kurset vil du blant annet få en innføring i den nye loven.

Mandag 30. oktober var Senter for likestilling med på åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité. Hvor er finansieringen til å møte Agders utfordringer?

Tirsdag 24. oktober setter Strømmestiftelsen fokus på vold mot kvinner og barn, og kjønnsbasert vold på UiA. Velkommen til seminaret!

Bli med på den årlige regionale Likestillingskonferanse 02. november. Konferansen heter Innenfor - Utenfor og tar opp temaet psykisk helse.

Likestillingssenteret, Steensveen ressurssenter og Senter for likestilling inviterer til gratis kurs for ansatte i barnehager 14. november på UiA.

Interessert i å jobbe med likestilling? Senter for likestillinge ved UiA lyser ut en 100 % stilling (vikar) som rådgiver for en periode på 8 måneder.

Bli med på Likestillingsforum om lederskap og innovasjon med Lisa Whitehead på Håndverkeren, Kristiansand, 26. september kl. 18:00-20:00.

Under Arendalsuka arrangerte Senter for likestilling og GRID-Arendal en debatt om grønn politikk og likestilling. Les GRID-Arendals sak om arrangement her.

Hvordan inkluderer man lhbt-perspektiver i sine strategier og handlingsplaner? Dette og mer vil du lære om på vårt arrangementer under Skeive Sørlandsdager.

Interessert i grønn politikk og likestilling, eller seksualitetsundervisning i skolen? Kom på Senter for likestillings arrangementer på Arendalsuka.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.