2017 var et aktivt og svært spennende år, med tilsammen 22 arrangementer med
over 1150 deltakere avholdt. Les mer om våre aktiviteter, forskning og prosjekter.

5. februar åpnet bildeutstillingen «Ungdom, identitet, mangfold» på Kristiansand folkebibliotek.

I februar deltok 70 deltakere på LDO sitt todagers kurs om den nye likestillings- og diskrimineringsloven

World Economic Forum har hvert år siden 2006 publisert rapporten «Global Gender Gap», som rangerer land etter hvor nære de er kjønnslikestilling på fire områder

HMX er et kurs som hjelper din arbeidsplass med å forebygge seksuell trakassering

Vi har laget en kort oppsummerende artikkel om hvordan en kan bygge holdninger og lage gode rutiner for forebyggende arbeid mot seksuell trakassering.

Velkommen til offisiell åpning av fotoutstillingen "Ungdom. Identitet. Mangfold." på hovedbiblioteket.

Mangfold er en naturlig del av ethvert samfunn. NS 11201 Ledelsessystemer for mangfold er ute på offentlig høring. Forslaget er på høring fram til 3.april.

Har du meldt deg på årets likestillingskonferanse? Add Gender, ICAN, LDO, Skeiv Verden, Født Fri og mange flere kommer på ikonferansen den 6.-7.juni, 2018.

Kom på foredrag med Genusfotografen om normer og stereotyper i media og i billedkulturen på Kristiansand folkebibliotek, 16. januar kl. 19:00-20:30.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.