Mangfold er en naturlig del av ethvert samfunn. NS 11201 Ledelsessystemer for mangfold er ute på offentlig høring. Forslaget er på høring fram til 3.april.

Har du meldt deg på årets likestillingskonferanse? Add Gender, ICAN, LDO, Skeiv Verden, Født Fri og mange flere kommer på ikonferansen den 6.-7.juni, 2018.

Kom på foredrag med Genusfotografen om normer og stereotyper i media og i billedkulturen på Kristiansand folkebibliotek, 16. januar kl. 19:00-20:30.

I januar går vår dyktige rådgiver Hanne ut i foreldrepermisjon. I forbindelse med dette har vi ansatt Claudia Klostergaard som vikar.

Er du mellom 15 og 19 år og har lyst til å være med på et fotoprosjekt om mangfold? Genusfotografen kommer til Kristiansand hovedbibliotek 17. januar.

01.01.2018 trer den nye likestillings- og diskrimineringsloven i kraft. På dette kurset vil du blant annet få en innføring i den nye loven.

Mandag 30. oktober var Senter for likestilling med på åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité. Hvor er finansieringen til å møte Agders utfordringer?

Tirsdag 24. oktober setter Strømmestiftelsen fokus på vold mot kvinner og barn, og kjønnsbasert vold på UiA. Velkommen til seminaret!

Bli med på den årlige regionale Likestillingskonferanse 02. november. Konferansen heter Innenfor - Utenfor og tar opp temaet psykisk helse.

Likestillingssenteret, Steensveen ressurssenter og Senter for likestilling inviterer til gratis kurs for ansatte i barnehager 14. november på UiA.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.