Les mer om NOU 2016: 17 På lik linje - Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming her.

Regjeringen har lansert en handlingsplanen mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk for 2017-2020

«Kokebok i inkludering - En annerledes kokebok om hverdagsinkludering i Arendal» gir en god oversikt over integrerings- og inkluderingsarbeid i Arendal.

CORE–Kjernemiljø for likestillingsforskning har utviklet et topplederbarometer som kartlegger kjønnsbalansen i toppledergruppene i de største norske selskapene.

Skeive Sørlandsdager og FRI Sør (tidligere LLH Sør) er stolte av å kunne lansere ny logo for landsdelens mest fargerike festival.

«Flertallet av kommuneansatte i Kristiansand-regionen jobber deltid. Nye tall Fædrelandsvennen presenterer, skaper sjokkbølger hos politikere» ...

«Bilder som förändrar världen» er en normkritisk bildehåndbok om sosiale kjønn av genusfotografen Tomas Gunnarsson.

Helgen 1-3 april avholdt LLH landsmøte for organisasjonen. Dette ble et historisk landsmøte, med valg av ny leder og lederstab, kandidater til landsstyret, samt

Les noen historier fra Agder om veien ut av (kles)skapet!
Illustrasjon utviklet av Skeiv Ungdom.

Årsrapport 2015

Årsrapporten for 2015 kan nå lastes ned fra våre nettsider, eller bestilles fra oss på: post@senterforlikestilling.org

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.