Solveig Omland presentere interessante funn fra sin avhandling om hvordan unge muslimske jenter i Norge forhandler religiøs identitet i hverdagslivet.

Årsrapport 2016

Nysgjerrig på hva Senter for likestilling har jobbet med i 2016? Årsrapporten for 2016 er nå tilgjengelig for nedlasting.

Få en forsmak av Knut Dørums bøker allerede nå. Les artikkelen Kvinnerollen i Norge 1814-1920 – kontinuitet og endring.

CORE Topplederbarometer

Hvordan er kjønnsbalansen i de 200 største selskapene i Norge? Hvilke type stillinger har kvinnelige toppledere? CORE Topplederbarometer har svaret.

Hvor likestilte er Aust- og Vest-Agder er i forhold til landsgjennonsnittet? Se likstillingsindikatorene for 2013-2015

Hvordan står det til med likestilling på Agder og hvordan har det utviklet seg fra 2008 til 2014/2015. Les vår nye rapport Likestillingsmonitor 2008-2015

Hva skal til for å bedre kjønnsbalanse i ledelse? Arbeidsforskningsinstituttet har identifisert tiltak og gir innspill på hvordan disse kan gjennomføres.

Kjønn og lønn

I gjennomsnitt tjener kvinner 88 kroner for hver 100 lapp menn tjener per time. CORE-kjernemiljøet for likestillingsforskning forklarer hvorfor.

Les Adriana Ruiz gjesteblogg om vold mot kvinner i Mexico og Norge. "Klarer vi å identifisere noen paralleller, eller farsignal?", spør hun.

Besøksrekord på årets Likestillingskonferanse med temaet "Etnisitet - kulturutfordringer og diskriminering".

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.