Redd Barna, Skeiv Ungdom og LLH lanserer rapporten "Rettane til LHBTI-barn i Noreg - vurdering og tilrådingar i lys av FN sin barnekonvensjon".

Vi jobber med en stor re-strukturering av nettsiden vår. Det fører med seg at det for tiden er litt vanskelig å finne frem på nettsiden...

Regjeringen oppnevner et offentlig utvalg som skal gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt...

May-Linda Magnussen er Cand.polit i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO, forsker ved Agderforskning og god kollega til...

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender forslag om felles likestillings- og diskrimineringslov på høring. Forslaget innebærer at de fire...

Fakultetsstyret i Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder har satt av midler i budsjettet til Senter for likestilling for 2015...

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.