Regional likestillingsmonitor

Til høsten vil Senter for likestilling presentere en ny likestillingsmonitor for Agderkommunene.

 Les mer om regional likestillingsmonitor her. Mer informasjon om arrangementet vil komme ved senere tidspunkt.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.