A A A   Høykontrast   Nettstedskart   Kontakt Facebook Rss English edition
Senter for likestilling

Ressursbank for likestilling


Alder |  Barn og ungdom |  Etnisitet |  For kommuner |  For næringsliv |  Kjønn |  Kjønn i akademia |  Nasjonalt |  Nedsatt funksjonsevne |  Religion og livssyn |  Seksuell orientering og kjønnsidentitet |  Vold i nære relasjoner |  Alle oppføringer

For næringsliv

De aller fleste private og offentlige virksomheter av en viss størrelse er gjennom Likestillingsloven, Diskrimineringsloven og  Diskriminerings- og ...

Bærekraftige familier – likestilte livsløp – er et prosjekt hos Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) der det blir sett på om arbeidsgiver...

Denne rapporten presenterer funn fra en studie av hvordan det er å være lesbisk, homofil eller bifil arbeidstaker i Bergen kommune, og er forfattet ...

Undertittel: Holdninger og erfaringer blant arbeidsgivere og tillitsvalgte I løpet av de siste ti årene har mangfoldet i arbeidslivet økt, og i dag...

Agderforskning har laget flere rapporter som omhandler likestilling på Agder. Arbeid ute og hjemme: Sørlandske mødres valg og vurderinger ble prese...

I Norge er deltid en ganske vanlig arbeidsmarkedstilknytning blant kvinner. 40 prosent av arbeidende kvinner i Norge arbeider deltid. Samtidig vekker ...

Kan en standard for likestilling i arbeidslivet bidra til mer likestilte bedrifter og virksomheter? På oppdrag fra fylkeskommunene på Agder har vi u...

Agderforskning kom i 2008 på oppdrag for Kristiansand kommune, med en rapport om hvordan det er å være homofil og lesbisk i Kristiansand. Rapporten...

Det motsatte av likestilling kan defineres som diskriminering. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) sier følgende om begrepet diskriminerin...

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) lærer virksomheter i hele landet å skape mangfold på arbeidsplassen. Fem regioner fikk besøk av LDO...

Mangfoldsportalen er en nettportal som handler både om hvorfor det er nødvendig og positivt å gjøre døren høy og porten vid inn til norske arbei...

Sigtona Halrynjo ved Arbeidsforskningsinstituttet har i en artikkel sett på menns konflikt mellom det å gjøre karriere, inneha en omsorgsrolle priv...

Programmet Mer entreprenørskap skal øke kunnskapsnivået om entreprenørskap generelt, og om kvinnelige entreprenører spesielt. Dette skal gi et be...

På nasjonalt nivå ligger fagområdene likestilling og diskriminering til Barne- likestillings- og innkluderingsdepartementet (BLD). BLD har utarbeid...

KS arrangerer opplæringsprogram om EU/EØS Sakset fra programmet: Kurset har 4 moduler som gjennomføres som en helhet. Programmet er et samarbeid m...

Forskningsstiftelsen Fafo har utført prosjektet «Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle?», på oppdrag fra Fagforbundet. Form...

SALDO er Likestillings- og diskrimineringsombudets årlige rapport og «regnskap» over likestillings- og diskrimineringssituasjonen i Norge...

Nyheter fra E24.no; Tenk at du jobbet på en arbeidsplass hvor du og sjefen ble like glade når du sa opp, og at dere samtidig sparer samfunnet for mi...

Skriv en kommentar

What is 9 + 13 ?
Please leave these two fields as-is:
NB! For å sende en kommentar må du svare på dette enkle regnestykke (spam-kontroll).