A A A   Høykontrast   Nettstedskart   Kontakt Facebook Rss English edition
Senter for likestilling

Ressursbank for likestilling


Alder |  Barn og ungdom |  Etnisitet |  For kommuner |  For næringsliv |  Kjønn |  Kjønn i akademia |  Nasjonalt |  Nedsatt funksjonsevne |  Religion og livssyn |  Seksuell orientering og kjønnsidentitet |  Vold i nære relasjoner |  Alle oppføringer

Barn og ungdom

Artikkelen er en redigert versjon fra kilden.forskningsradet.no: Forskningsrapporten Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner – En kunnskapsoppsummer...

Hvilke forskjeller finnes i klassen og hva betyr de? Kjønn skapes i en kontekst, og det er utgangspunktet for denne boka. Jenter og gutter vokser opp...

Her er to forskningsrapporter levert av Agderforskning og finansiert av Sørlandets Kompetansefond. Begge rapportene kan lastes ned ved å klikke på ...

Målet med Fritt Valg er å bidra til god kjønnsbalanse i yrkeslivet på Agder. Dette prosjektet er det mest omfattende likestillingsprosjektet i Agd...

Jenter oppnår bedre karakterer enn gutter i de fleste realfagene. På videregåendes tredje klassetrinn får de i faget «matematikk for realfag...

Likestillingsarbeidet i barnehagene i Kvinesdal 2007 -2009 er en fortsettelse av det arbeidet som ble startet gjennom prosjektet Kvinesdal et likestil...

Arbeid med likestilling finner også sted i barnehager, rettet både mot ansatte og barn. Her er noen lenker til nyttig informasjon, samt noen relevan...

Likestilling i skolen er et viktig satsningsfelt i likestillingsarbeidet. I Agderregionen er prosjektet Fritt Valg et sentralt tiltak, med ungdom mell...

Selv om hovedfokuset i det forebyggende likestillingsarbeidet  er på lavere utdanningsnivå, blir det også arbeidet aktivt innenfor høyere utdanni...

Denne rapporten undersøker hvordan gutter og unge menn kan være berørt av problemkomplekset tvangsekteskap, «ekstrem kontroll» og æresrelatert v...

Nifu Step Rapport 15/2010 «Likestilling er jo ikke lenger det helt store…» ble til etter ett oppdrag fra Utdanningsdirektoratet om...

(Fra www.nova.no) «Nordiske ungdommers holdninger til likestilling». Forfatter Tormod Øia På oppdrag fra Barne-, likestillings- og ink...

Det er en menneskerett fritt å kunne velge om man vil gifte seg og hvem man eventuelt vil gifte seg med. De fleste mennesker i Norge tar denne valgfr...

I surveyundersøkelsen «Slik er ungdommen» gjennomført av Norsk Monitor 2013-2014, gis en oppdatert beskrivelse av norsk ungdoms verdier...

UTRAD-patruljen er et delprosjekt under Fritt Valg, og er et prosjekt i Aust-Agder fylkeskommune. UTRAD-patruljen ble etablert med to grupper med tre ...

Torsdag 13.september (2012) skal vi i samarbeid med organisasjonen SISTERS holde ett seminar om Ungdom og likestilling; Seksuelle overgrep, voldtekt ...

Skriv en kommentar

What is 13 + 11 ?
Please leave these two fields as-is:
NB! For å sende en kommentar må du svare på dette enkle regnestykke (spam-kontroll).