A A A   Høykontrast   Nettstedskart   Kontakt Facebook Rss English edition
Senter for likestilling

Ressursbank for likestilling


Alder |  Barn og ungdom |  Etnisitet |  For kommuner |  For næringsliv |  Kjønn |  Kjønn i akademia |  Nasjonalt |  Nedsatt funksjonsevne |  Religion og livssyn |  Seksuell orientering og kjønnsidentitet |  Vold i nære relasjoner |  Alle oppføringer

Nasjonalt

De aller fleste private og offentlige virksomheter av en viss størrelse er gjennom Likestillingsloven, Diskrimineringsloven og  Diskriminerings- og ...

Forskning.no henviser denne uken til forskning fra seniorforsker Bente Abrahamsen ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus, so...

Likestillingsutvalget, eller Skjeieutvalget som det ofte har blitt referert, fikk i fjor oppdrag om å gjennomføre en særskilt vurdering av de organ...

Fafo har kommet med en ny rapport: ‘Undersysselsetting og ufrivillig deltid: varighet og veien videre’,  rapporten viser blant annet at f...

(Fra www.fafo.no) Stemmer de ikke?– Politisk deltakelse blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Forfattere: Kristian Rose Trons...

Det motsatte av likestilling kan defineres som diskriminering. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) sier følgende om begrepet diskriminerin...

På nasjonalt nivå ligger fagområdene likestilling og diskriminering til Barne- likestillings- og innkluderingsdepartementet (BLD). BLD har utarbeid...

Likestillingsutvalget er et offentlig utvalg som skal utrede norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse, og ble oppr...

Fredag 21. juni kom den nye stortingsmeldingen om likestilling. Det er 20 år siden siste stortingsmelding om likestilling mellom kjønnene ble lagt f...

Her finner du lenke til aktuelle utredninger. Klikk på bildene under for å gå til nedlasting.   Norges Offentlige Utredninger NOU 2011-18 Stru...