A A A   Høykontrast   Nettstedskart   Kontakt Facebook Rss English edition
Senter for likestilling

Ressursbank for likestilling


Alder |  Barn og ungdom |  Etnisitet |  For kommuner |  For næringsliv |  Kjønn |  Kjønn i akademia |  Nasjonalt |  Nedsatt funksjonsevne |  Religion og livssyn |  Seksuell orientering og kjønnsidentitet |  Vold i nære relasjoner |  Alle oppføringer

Religion og livssyn

De aller fleste private og offentlige virksomheter av en viss størrelse er gjennom Likestillingsloven, Diskrimineringsloven og  Diskriminerings- og ...

Undertittel: Holdninger og erfaringer blant arbeidsgivere og tillitsvalgte I løpet av de siste ti årene har mangfoldet i arbeidslivet økt, og i dag...

Det motsatte av likestilling kan defineres som diskriminering. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) sier følgende om begrepet diskriminerin...

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) lærer virksomheter i hele landet å skape mangfold på arbeidsplassen. Fem regioner fikk besøk av LDO...

Mangfoldsportalen er en nettportal som handler både om hvorfor det er nødvendig og positivt å gjøre døren høy og porten vid inn til norske arbei...

På nasjonalt nivå ligger fagområdene likestilling og diskriminering til Barne- likestillings- og innkluderingsdepartementet (BLD). BLD har utarbeid...

SALDO er Likestillings- og diskrimineringsombudets årlige rapport og «regnskap» over likestillings- og diskrimineringssituasjonen i Norge...

Her finner du lenke til aktuelle utredninger. Klikk på bildene under for å gå til nedlasting.   Norges Offentlige Utredninger NOU 2011-18 Stru...