Ønsket og uønsket deltid

Forsiden av rapporten "ønsket og uønsket deltid..."Forskningsstiftelsen Fafo har utført prosjektet "Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle?", på oppdrag fra Fagforbundet. Formålet var å fremskaffe kunnskap som kan være med på utforming av en politikk for et arbeidsliv som gir nye muligheter til gode og lange yrkeskarrierer.

Delrapport 5 i dette prosjektet har tittelen "Ønsket og uønsket deltid – konsekvenser for arbeidstaker, arbeidsgiver og tjenestetilbud". Denne rapporten tar for seg hovedspørsmålene knyttet til ønsket og uønsket deltid i arbeidslivet. Den ser spesielt på kommunesektoren og beskriver hvem og hvor mange som jobber deltid, hvorfor de gjør det og hvilke fordeler og ulemper dette medfører for de ansatte selv.

Les mer og last ned rapporten fra Fafos nettsider: http://fafo.no/pub/rapp/20105/index.html

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no