Ann-kristin Olsen leder utvalg som skal undersøke barnevoldssaker

Regjeringen oppnevner et offentlig utvalg som skal gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt...

Vi gratulerer May-Linda Magnussen med disputas

May-Linda Magnussen er Cand.polit i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO, forsker ved Agderforskning og god kollega til...

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender forslag om felles likestillings- og diskrimineringslov på høring. Forslaget innebærer at de fire...

Utlysning FoU-midler 2015/2016

Fakultetsstyret i Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder har satt av midler i budsjettet til Senter for likestilling for 2015...

Flere nyheter:
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.