AFI rapport om kjønnsbalanse i ledelse

Hva skal til for å bedre kjønnsbalanse i ledelse? Arbeidsforskningsinstituttet har identifisert tiltak og gir innspill på hvordan disse kan gjennomføres.

Kjønn og lønn
Kjønn og lønn

I gjennomsnitt tjener kvinner 88 kroner for hver 100 lapp menn tjener per time. CORE-kjernemiljøet for likestillingsforskning forklarer hvorfor.

Gjesteblogg – FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner

Les Adriana Ruiz gjesteblogg om vold mot kvinner i Mexico og Norge. "Klarer vi å identifisere noen paralleller, eller farsignal?", spør hun.

Tilbakeblikk på Likestillingskonferansen 2016

Besøksrekord på årets Likestillingskonferanse med temaet "Etnisitet - kulturutfordringer og diskriminering".

Fagdag om seksualitetsundervisning

Tirsdag, 15. november ble det holdt fagdag om seksualitetsundervisning på Universitetet i Agder. Les mer om dagen her.

Ny likestillingsmonitor kommer snart

Hvor likestilt er din kommune? Snart lanserer Senter for likestilling, i samarbeid med Agderforskning, Likestillingsmonitor for 2008-2015

Ny NOU om rettigheter til mennesker med utviklingshemming

Les mer om NOU 2016: 17 På lik linje - Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming her.

Ny handlingsplan for LHBTI

Regjeringen har lansert en handlingsplanen mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk for 2017-2020

Med hjerte for Arendals beste oppskrifter på inkluderingsarbeid

«Kokebok i inkludering - En annerledes kokebok om hverdagsinkludering i Arendal» gir en god oversikt over integrerings- og inkluderingsarbeid i Arendal.

CORE lanserer topplederbarometer

CORE–Kjernemiljø for likestillingsforskning har utviklet et topplederbarometer som kartlegger kjønnsbalansen i toppledergruppene i de største norske selskapene.

Flere nyheter:
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no