Likestilling sentralt for å skape bærekraftige samfunn

Under Arendalsuka arrangerte Senter for likestilling og GRID-Arendal en debatt om grønn politikk og likestilling. Les GRID-Arendals sak om arrangement her.

Senter for likestilling på Skeive Sørlandsdager

Hvordan inkluderer man lhbt-perspektiver i sine strategier og handlingsplaner? Dette og mer vil du lære om på vårt arrangementer under Skeive Sørlandsdager.

Senter for likestilling på Arendalsuka

Interessert i grønn politikk og likestilling, eller seksualitetsundervisning i skolen? Kom på Senter for likestillings arrangementer på Arendalsuka.

Nordisk konferanse om nordisk likestillingspolitikk i et europeiseringsperspektiv

20.-21. juni arrangerte Senter for likestilling m.fl konferanse i Oslo om nordisk likestillingspolitikk i et europeiseringsperspektiv.

Ny undersøkelse fra Sørlandet: Mangfoldsledelse – idealer og praksis

Hva forbinder ledere på Sørlandet med mangfoldledelse? Les undersøkelsen av Agderforskning og Senter for likestilling her, bestilt av Seema As og Virke.

Nordisk konferanse om nordisk likestillingspolitikk i et europeiseringsperspektiv 20.-21. juni

Senter for likestilling m. fl arrangerer konferanse om nordisk likestillingspolitikk i et europeiseringsperspektiv i Oslo 20.-21. juni.

Masterstudent?
Masterstudent?

Senter for likestilling lyser ut tre stipender på 10 000,- til UiA-studenter som ønsker å skrive masteroppgave om likestillingsproblematikk. Søk før 1. oktober.

Marta Breen kommer til Kristiansand 11. mai

Marta Breen har skrevet flere bøker om kjønnsroller, feminisme og kvinner i norsk samfunnsliv. I foredrag "F-ordet" snakker hun om behovet for feminisme i 2017.

Likestillingsforum med Solveig Omland

Solveig Omland presentere interessante funn fra sin avhandling om hvordan unge muslimske jenter i Norge forhandler religiøs identitet i hverdagslivet.

Årsrapport 2016
Årsrapport 2016

Nysgjerrig på hva Senter for likestilling har jobbet med i 2016? Årsrapporten for 2016 er nå tilgjengelig for nedlasting.

Flere nyheter:
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.