Lansering av indikatorer på LHBTIQ-feltet i anledning PRIDE OSLO

"Holdninger er et symptom på samfunnet vi er en del av". 26.juni lansert Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet tall og statistikk om LHBTIQ i Norge.

CORE – Senter for likestillingsforskning er ute med ny utgave av topplederbarometeret 

Ny utgave av CORE Topplederbarometer viser ferske tall om kjønnsfordelingen i toppen av næringslivet.

Vi arrangerer en rekke events under Arendalsuka2018!

Under Arendalsuka 13.-18.august arrangerer Senter for likestilling i samarbeid med Reform, Likestillingssenteret, KUN, Bufdir og LDO en rekke arrangementer

Les vårt arbeidsnotat om hvorvidt CRPD er implementert i kommunene

Arbeidsnotatet er en undersøkelse av hvordan kommunene arbeider med implementeringen av FN konvensjon for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Masterstudent? Søk om stipend på 10 000,-

Vi utlyser nå 3 stipend knyttet til problemstillinger innen temaene "Mangfoldsledelse", "Seksuell trakassering" og "Likestilling og religion på Sørlandet".

Helleland måtte svare for kutt til likestillingssentrene

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland måtte svare for kutt til likestillingssentrene i den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag.

Årsrapport for 2017 er nå tilgjengelig i webversjon

2017 var et aktivt og svært spennende år, med tilsammen 22 arrangementer med
over 1150 deltakere avholdt. Les mer om våre aktiviteter, forskning og prosjekter.

Åpning av bildeutstillingen «Ungdom, identitet, mangfold»

5. februar åpnet bildeutstillingen «Ungdom, identitet, mangfold» på Kristiansand folkebibliotek.

Kurs med LDO om den nye likestillings- og diskrimineringsloven

I februar deltok 70 deltakere på LDO sitt todagers kurs om den nye likestillings- og diskrimineringsloven

World Economic Forum – Global Gender Gap report 2017

World Economic Forum har hvert år siden 2006 publisert rapporten «Global Gender Gap», som rangerer land etter hvor nære de er kjønnslikestilling på fire områder

Flere nyheter:
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.