Gjensidig påvirkning mellom arbeidsliv og familieliv

Les ny rapport fra UiS om arbeidsliv og familieliv her. Rapporten legger særlig vekt på det gjensidige samspillet mellom familie og arbeid.

Arbeid Etterlyses – «Alle på radio er jo like blinde»

Likestillingskonferansen2019: Yngve Stiansen har jobbet 11-12 år i radio, men er heldig i sin situasjon som svaksynt, og henviser til en dyster statistikk.

Arbeid Etterlyses: Når du er på fest, men ingen ser deg

Shazia Majid holdt innlegg om boken «Ut av Skyggene» på Likestillingskonferansen2019. Som handler om å være kvinnelig arbeidsinnvandrer på 1960-tallet i Norge.

Arbeid Etterlyses – Om å stå på stasjonen og se toget kjøre fra deg

I denne delen leser vi om å stå på stasjonen og se toget kjøre fra deg. Er arbeid og inkludering to sider av samme sak?

Arbeid Etterlyses: Deltidskultur og 4-dagers skoleuke

Vi fortsetter med innlegg fra årets likestillingskonferanse på UiA, og i denne delen er det ufrivillig deltidsarbeid og 4-dagers skoleuke som er temaet.

Markering: «Hvor er #metoo-kampanjen for voldsutsatte kvinner uten ressurser»?

25.november ble det på UiA holdt markering av FNs Internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner.

Arbeid Etterlyses: Fremtiden er heterogen  – Likestillingskonferansen som utfordret det egalitære, og omfavnet de usynlige

Les vår første sak om arbeid og sosial identitet, uføreutvikling, innvandring og aldersbæreevne, fra Likestillingskonferansen2019

UngIDag-utvalgets NOU “Jenterom, gutterom og mulighetsrom – Likestillingsutfordringer blant barn og unge”

UngIDag-utvalget mener at Senter for likestilling bør stå for det faglige innholdet og kursing i kompetanseløft del 1 og at dette tilbys barnehager og skoler.

Mangfoldsledelse – mer enn bare slogan

Mange tenker kanskje at det bare er ‘nok et flott ord’, og at det føyer seg inn i rekken med nye, trendy uttrykk for hvordan bra ledelse skal være. Er det slik?

Diversity, equality is good for business

Partners from across Europa gathered in Grimstad this week to discuss how to attract more women to high-tech industries.

Flere nyheter:
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no