Kursvirksomhet ved Senter for likestilling

Den siste måneden har senteret holdt kurs for varierte målgrupper om tema seksuell trakassering, normkritikk og mangfold og likestilling som verdiskapende.

Undersøker seksuell trakassering av studenter som er i obligatorisk praksis

27.-28.mars møttes prosjektgruppa for UH-nett Vest prosjektet "Seksuell trakassering for studenter i obligatorisk praksis". Nå sender de inn en søknad til NFR.

Likestillingsdebatt om nye Lindesnes

I regi av Skap Kreativ Folkehøyskole møttes politikere fra ni partier onsdag 20.mars for å diskutere hvordan nye Lindesnes skal få til et likestillings løft.

Hvordan forebygger og håndterer helsesektoren seksuell trakassering i Akureyri, Arendal og Eskilstuna kommuner?

Les resultatene fra kartleggingen gjennomført for NIKK-prosjektet "Seksuell trakassering på arbeidsplasser i helsesektoren".

Årsrapporten for 2018 er nå tilgjengelig

I 2018 fylte senteret 10 år! Vi feiret med konferansen Likestilling: I går, i dag og i morgen. Les om arbeidet vårt gjennom 2018 i årsrapport.

Indikator for kjønnslikestilling 2017

Hvor likestilte er Aust- og Vest-Agder? Og er det store forskjeller mellom Sørlandet og landsgjennonsnittet? Se likstillingsindikatorene for 2015-2017

Senter for likestilling arrangerte JAVEL! Mangfoldsuka på UiA

I uke 4 arrangerte Senter for likestilling JAVEL! Mangfoldsuka på UiA, sammen med Studentorganisasjon i Agder (STA) og Tilretteleggingskontoret på UiA.

Senter for likestilling bidrar til “En by for alle” i uke 6

I uke 6 er det over 70 arrangementer i Kristiansand med fokus på likestilling, inkludering og mangfold. Senteret arrangerer kurs, bokbad og frokostseminar.

Senter for likestilling inviterer til halvdagsseminar om seksuell trakassering i akademia 28. mars på UiA

Hva vet vi om omfanget av seksuell trakassering i akademia? Hvem er utsatt og hva er konsekvensen? Hva kan gjøres - og er seksuell folkeskikk løsningen?

Flere nyheter:
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.