VIKTIG MELDING – “Nå er det hennes tur”

Ved å løfte kvinner, løfter man familier - og dermed hele samfunnet. Søndag, 20.oktober går en av årets viktigste begivenheter av stabelen, nemlig tv-aksjonen.

Samarbeider i pilotprosjekt om nye krav til Aktivitets- og redegjørelsesplikten (Prop.63 L)

KF, LDO, Likestillingssenteret, Hægebostad og Arendal kommune med senteret sammen om nytt pilotprosjekt om krav til aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP).

Nordisk samarbeid mot seksuell trakassering i helsesektoren

Deltakere i det nordisk prosjektet "Seksuell trakassering på arbeidsplasser i helsesektoren", møttes til nettverkssamling i Akureyri kommune på Island sist uke.

«Det er viktig at vi tar grep om åpenhet NÅ, før folk slutter å komme ut av skapet.»

Hatkrim mot lhbt-personer er økende. Hvorfor gjøres det ikke mer, og hvem har ansvaret? Senter for likestilling og FRI inviterte til debatt på Arendalsuka.

«Såpass må du tåle»

Likestillings- og diskrimineringsombudet og Senter for likestilling inviterte til seminar om seksuell trakassering i helse- og sosialsektoren under Arendalsuka.

Mangfold + likestilling = Verdiskaping & vekst!

Senter for likestilling ved UiA, Standard Norge og Seema inviterte til frokostseminar om mangfoldsledelse under Arendalsuka.

UiA markerer mangfoldet med gangfelt i regnbuens farger

Tidligere rektor Frank Reichert tok våren 2019 initiativ til å male gangfeltet ved UiA i regnbuens farge. Det markeres fredag 16.august. Velkommen!

Bli med i parade under skeive sørlandsdager

I år går Studentorganisasjonen i Agder (STA) og UiA sammen under en rykende fersk fane under pride paraden 24.august 2019.

God sommer
God sommer

Senter for likestilling ønsker alle våre følgere og samarbeidspartnere en riktig god sommer!

Mangler kjønnsdiversitet blant professorer i akademia

Nå lanserer Forskningsrådet en ny policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver for å få fart på endringene.

Flere nyheter:
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.