Oppsummering av kompetanseenhetens 2020

I annerledesåret 2020 har det skjedd mye i kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Velkommen til oss
Velkommen til oss

Bli kjent med vår nye kollega, Daniel Helland, som skal jobbe i kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Økt kompetanse om kjønnsdelte utdanningsvalg

Senter for likestilling skal bidra til økt kjønnsperspektiv i karriereveiledningen ved å tilby kurs og digital e-læring i 2021.

Invitasjon til å delta i nordisk prosjekt om likestilling

Senter for likestilling rekrutterer seks personer mellom 18-30 år, som representerer forskjellige ungdoms- og studentorganisasjoner til deltakelse i prosjektet

År 2020 har vist oss at det er behov for økt innsats mot rasisme

Under dialogmøte 2020, ble det i alt adressert over 95 utfordringer relatert til rasisme og diskriminering på grunnlag av etnisitet og religion i Agder.

Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold

Kompetanseenheten jobber for å øke kompetansen på kjønns- og seksualitetsmangfold i Agder-kommunene.

Approved EEA grants “Network of Municipalities for Equality

Together with Questão de Igualdade we will during 2020-2023 contribute to promote gender equality at a local level in 9 municipalities in Portugal

We are now project partners in (Re) Design Affections

The project (Re) Design Affections aims to involve all of society to value the importance of eliminating gender inequalities

Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold kartlegger pensum

Målet med undersøkelsen er å kartlegge hvor mye studenter ved UiA lærer om kjønns- og seksualitetsmangfold i løpet av studietiden.

Norsk skyggerapport til Istanbulkonvensjonen 2020

På FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, deler vi Norsk skyggerapport til Istanbulkonvensjonen 2020 og videoen tilknyttet rapporten.

Flere nyheter:
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no