HAMAR:Likestillingssenteret er en stiftelse med grunnfinansiering fra Barne- og likestillingsdepartementet. Senteret arbeider for økt likestilling på tvers av kjønn, alder, etnisitet, seksuell orientering og funksjonsnivå. Senteret har en aktiv informasjons- og pådriverrolle i samfunnet, og samarbeider med myndigheter, forskningsinstitusjoner, næringsliv og andre organisasjoner.
Kontorsted er i Hamar sentrum.

Rådgiver/Prosjektleder
Vi søker en rådgiver eller prosjektleder i 2 år. Stillingstype vil avhenge av kompetanse og arbeidsinnhold. Det kan bli mulighet for fast ansettelse.

Se fullstendig utlysning på: www.likestillingssenteret.no

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no