Ønsker du å bli en bedre leder? Da er Innovasjon Norges lederutviklingsprogram - Ledermentor - noe for deg. I dette programmet får du en personlig mentor som i et helt år vil fokusere på dine utfordringer som leder.

Ledermentor inngår i satsingsområdet ”Kvinner i fokus” og skal bidra til at kvinner får større innflytelse i norsk bedrifts- og næringsutvikling. Programmet består av to deler: Utviklingsseminarer og Mentorprogrammet:
Utviklingsseminarer

- gir deg som deltaker anledning til å utforske dine talenter og ferdigheter og få innsikt i hvordan du kan utvikle deg videre som leder. Seminarene legger til rette for at deltakere fra ulike virksomheter skal dele erfaringer med hverandre. Seminarene har fem samlinger og går over ett år.

Se programmet for seminarene.

Mentorprogrammet
- vil gi deg som deltaker støtte i å prøve ut det du har lært. Alle deltakerne får sin egen mentor, som vil være fokusert på din læring og karriereutvikling.

Mentorene vil delta på flere av seminarene. Mellom hvert seminar har du fortrolige samtaler med din mentor. Samtaler knyttes til deltakernes individuelle utvikling som leder, muligheter og ambisjoner.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no