7 kommuner på Agder plukket ut som piloter

Jamfør vår annonsering etter piloter til kommuneprogrammet Likestilte kommuner ad 3. oktober d.å, kan vi meddele at hele 7 kommuner, alle fra Vest-Agder, har kommet med i programmet.

Som pilot vil kommunene gjennomføre et prosjekt på et tjenestested som synliggjør tjenestene i et kjønnsperspektiv. Prosjektet vil også bidra til at kommunene opparbeider seg kompetanse og gode erfaringer på hvordan integrere kjønnsperspektivet i overordnede styringsdokumenter og planverk. Kommunene skal få hjelp til å arbeide aktivt med likestilling, både ved hjelp av midler, veiledning, erfaringsutveksling med de andre kommunene i prosjektet, kurs og kompetanseheving. Det tilbys en helhetlig pakke som gir et godt grunnlag for videre arbeid med likestilling på andre områder og tjenester i kommunen.

Programmet er et tiltak i regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Likestilling 2014.

Likestillingssenteret på Hamar har i samarbeid med KUN senter for kunnskap og likestilling og Senter for likestilling fått ansvaret for gjennomføringen av programmet.

 

Takk til alle som søkte, vi gleder oss til å jobbe med dere, og ser frem til godt likestillingsarbeid i regionen.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no