7 masterstudenter ved UiA mottar stipend 2020-2021

Senter for likestilling lyste i år ut fem stipender på kr. 10 000 til UiA-studenter som skal skrive masteroppgave om likestillings- og mangfoldsproblematikk i 2020-2021. Vi har nå gjennomgått alle søknadene. Det har vært en fantastisk pågang og interesse for å få stipend i år. Alle søknadene har vært gode, spennende og dagsaktuelle. På grunn av stor pågang, har vi økt med to stipender, og gir i år totalt ut syv stipender. Vi har likevel måtte velge ut de søknadene som treffer alle best på utlysningstekstens temaområde og krav.

Disse syv masterstudentene mottar stipend på kr. 10 000,- fra Senter for likestilling og kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold ved UiA i 2020-2021.

  • Arne Skjæveland, masterstudiet i historie. Tema: Skeiv historie i Norge 1988-2016. Homofiles rettigheter rundt ekteskap og familieliv + transpersoners rettigheter tilknyttet kjønnsidentitet. Veileder er Knut Dørum (professor i historie, UiA) og biveileder Esben Esther Pirelli Benestad (Professor Emeritus i sexologi, UiA).
  • Ingvild Synnøve Nymoen Bragstad, master i kunstfag med fordypning i visuell kunst. Tema: Kroppsidealer og dysmorfoforbi i et kvinnehelseperspektiv.  «Hvordan kan jeg gjennom kunstnerisk forskning undersøke spenningsfeltet mellom den opplevde kroppen, kognisjon og kultur?». Resultat skriftlig avhandling + et eller flere praktisk verk (fotoserie, kortfilm etc.). Veileder Anna Svingen-Austestad (førsteamanuensis kunstfagdidaktikk, UiA).
  • Eline Kirkhusmo Terjesen, master i barnehagekunnskap. Tema: Kjønnsroller i barnehagen «En kvalitativ studie om hvordan pedagogers tanker er rundt arbeidet med å likestille kjønn blant barna i barnehagehverdagen». Veileder er Lisbeth Ljosdal Skreland (førsteamanuensis i barnehagepedagogikk, UiA).
  • Tina Binfield-Skøie, masterstudiet i barnehagekunnskap. Tema: Hvordan er det å være et flerkulturelt barn i den norske barnehagen? «På hvilke måter påvirker barnehagens rammer og forventninger hvordan flerkulturelle barn blir barnehagebarn i den norske barnehagen?». Veileder er Else Cathrine Melhuus, (dosent i barnehagepedagogikk, UiA)
  • Ingvill Marie Johansen, masterstudiet i historie. Tema: De første kvinnelige tannlegene i Norge fra perioden 1872-1920 «Hva kan forklare at kvinner fikk større innpass i tannlegeyrket enn i mange andre middelklasseyrker i perioden fram til 1920?». 
  • Maren Teresie Garmann Launes, masterstudiet i statsvitenskap og ledelse. Tema: Kvinner, karriere og akademia - hvordan fungerer det?. "Kvinnelige ingeniørstudenters erfaringer og refleksjoner fra studiet, samt deres refleksjoner over fremtidig yrkesvalg og karriere etter endt utdannelse". Veileder er Gro Kvåle (førsteamanuensis statsvitenskap, UiA)  og biveileder May-Linda Magnussen (førsteamanuensis i sosiologi, UiA).
  • Susana Eidet, lektorutdanning med fordypning i religion. Tema: Islam og integrering. «Hvordan fungerer det gjensidige samspillet mellom den enkeltes individuelle religiøsitet og integrering?» 

For de som har blitt innvilget stipend er det et krav om at oppgaven fullføres innen våren 2021 og oppnår karakteren C eller bedre for at siste del av stipendet skal utbetales. Vi forventer også at studentene presenterer oppgaven sin på et av våre Forskerforum eller Likestillingsforum våren 2021 eller høsten 2021.

Vi ønsker alle studentene lykke og til og gleder oss over at vi får følge dere i prosessen med å gjennomføre og ferdigstille spennende masteroppgaver. 

For mer informasjon ta kontakt med: 

Claudia.Klostergaard@uia.no

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no