Internasjonal Kvinnedag 8.mars

Velkommen til Den Internasjonale Kvinnedagen 8.mars!

Vi satser på en like bra markering som i fjor (se oppslag fra i fjor på fvn. her) og gleder oss til å markere denne dagen med Vest Agder Fylkeskommune, LO, FN-sambandet og Amnesty International.

Fokuset for arrangementet er kvinners rolle i den arabiske våren og vold i nære relasjoner. Innlegg holdes ved Guri Wold, Inga Lauvdal, Karen-Lise Scheie Knudsen, Spogmy Jabarkhil og Tigu Akberom.

Teatergruppa "Theatre Exit" vil underholde oss med noen utdrag fra "Vaginamonologene", mens Linda Saglien Svensen og Eli van der Eynden står for de musikalske innslagene.

 PÅMELDING: https://eras.uia.no/reg.php?id=582

Møt opp i kantina på Kunnskapsparken kl.18:00 for en real energiinnsprøytning!

Klikk bildet for plakatversjon
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no