Agderrådets likestillingspris

Agderrådet deler årlig ut en likestillingspris. Prisen er et kunstverk utført av en kunstner fra landsdelen.

Agderrådets logoFormålet med likestillingsprisen er å yte honnør til mottakeren samt stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og likeverd mellom kvinner og menn i Agder. Likestillingsprisen kan tildeles personer, offentlige og private virksomheter og organisasjoner i Agder som har nedlagt et fortjenstfullt arbeide for fremme av likestilling og likeverd mellom menn og kvinner.

Organisasjoner og privatpersoner oppfordres til å komme med forslag til kandidater. Fristen for innsendelse av forslag er 1. juni 2011.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Torleiv Momrak, tlf. 37 01 74 80, eller Hilde Skjulestad, tlf. 37 01 73 19.

Forslag sendes:

Agderrådet
Postboks 788, Stoa
4809 Arendal

Forslag kan også sendes på e-post til hilde.skjulestad@austagderfk.no

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no