Aktiviteter ved senter for likestilling

lhbt-kurs-foto-tone-mella-1500.jpg_fullwidth Det er sjeldent stille ved senter for likestilling og med gjennomsnittlig 25-30 arrangementer i året, noen regionale og internasjonale prosjekter samt ulike oppdrag fra stat og kommune så har vi nok å holde på med. Årsrapporten som vi gir ut hver mars gir en god indikasjon på alle våre aktiviteter, men her skal vi gi deg en liten smakebit av noen av de tingene vi arbeider med for tiden.

Heltidsnettverket i Agder

I 2012 vant senter for likestilling, KUN – Senter for kunnskap og likestilling samt Likestillingssenteret anbudet på prosjektet likestilte kommuner. Vi jobbet med 7 ulike kommuner her på Agder og flere av disse kommunene ønsket å fortsette nettverket som vi hadde skapt under prosjektet. Nettverket ble dermed videreført til «Heltidsnettverket i Agder». Heltidsnettverket vil samkjøres med likestillingsforum slik at vi på den måten er mest mulig tidseffektive og ikke minst; kompetanse- og kunnskapsfokusert. Vi har allerede avholdt ett møte, og skal møtes igjen 03.desember. Du kan lese mer om nettverkssamlingen 03.desember her.  

Etter- og videreutdanning for offentlig sektor om LHBT

I 2013 arrangerte senteret vårt første store etter- og videreutdanningskurs (EVU-kurs)rettet mot offentlig sektor. Kurset ble en stor suksess og vi besluttet dermed å skape et nytt kurs, denne gangen med fokus på kun ett diskrimineringsfelt, nemlig LHBT – lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Første kursdag ble avhold 17.september og du kan lese UiA sin omtale fra dagen her. Neste, og siste kursdag blir 14. oktober, og vi gleder oss allerede.  

Studiebesøk fra Estland

Senteret fikk ikke bare ett, men to ulike studiebesøk fra Estland i september. Første gruppe til å besøke oss kom fra Praxis Center for policy studies i Tallinn. Gruppen var her i tre dager og fikk en grundig innføring i likestillingsarbeid innenfor norsk akademia og knyttet flere kontakter med både forsknings- og undervisningsmiljøet på Universitetet i Agder. Vi arrangerte også et møte med Eplehagen barnehage for å vise gode likestillingstiltak i barnehagen.  

Forskningsprosjekt om innvandrerkvinner og arbeidstilknytning

Senter for likestilling har gjennom to år vært hovedfinansiør for og samarbeidspartner på to forskningsprosjekter i kommunene Lindesnes og Lyngdal vedrørende innvandrerkvinner og arbeidstilknytning. Det er forskere ved Agderforskning og ved Universitetet i Agder som gjennomfører prosjektene. Fokus for forskningsprosjektene har vært å studere prosessen med å komme i lønnet arbeid fra etniske minoritetskvinners eget ståsted, og å studere ulikt arbeid som gjøres for å få kvinnene i lønnsarbeid, for slik å kunne gi innspill til bedre praksis på feltet. Senter for likestilling, Agderforskning og UiA ønsker å sette i gang nye, relaterte og anvendte forskningsprosjekter på det vi anser som et veldig viktig tema for agderregionen. May Linda Magnussen og Hanne Haaland har allerede presentert utdrag fra forskningen på likestillingsforum tidligere i år.  

Prosjekt om nordisk likestillingspolitikk og europeisering

Senteret har fått midler fra NIKK (Nordisk information för kunnskap om kön) til å holde en to-dagerskonferanse, to nettverkssamlinger og produsere en vitenskapelig publikasjon å belyse nordisk likestillingspolitikk i forhold til europeisering, og omvendt europeisk likestillingspolitikk i forhold til nordiske modeller.  Med disse aktivitetene ønsker senteret og Universitetet i Agder å blant annet øke kunnskapen og skape debatt om moderne likestillingspolitikk. Ikke minst er det viktig å skape bevissthet om gode og dårlige tiltak og virkemidler i nordisk og europeisk likestillingspolitikk i den brede offentligheten, men også i viktige politiske og byråkratiske miljøer. Les mer om prosjektet her.  

Innspillskonferanse om ny handlingsplan og LHBT-seminar

Senere i november vil senteret delta på Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) sin innspillskonferanse om ny tverrsektoriell handlingsplan for LHBT-personer, samt deres seminar om hvordan inkludere LHBT-perspektiv i kommunale planer og tjenester.  
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no