Aktuelle nettsteder for studentrekruttering

Ressursheftet Fremtidsdrømmer; Råd om kjønnsbalanserte studievalg kan du få tilsendt ved henvendelse til Kif-komiteens sekretariat: kif@uhr.no

Ressursheftet Fremtidsdrømmer; Råd om kjønnsbalanserte studievalg kan du få tilsendt ved henvendelse til Kif-komiteens sekretariat: kif@uhr.no

Kjønn i akademia er ett mangslunget forskningsfelt. Det kif-produserte (kjønnsbalanse i forskning)heftet "Fremtidsdrømmer - råd om kjønnsbalanserte studievalg" tar for seg studentrekrutteringen, og har funnet frem til flere aktuelle nettsteder som tar for seg studentrekruttering og kjønnsbalanse.

 

Vi har lenket disse nettsidene opp her:

 

frittvalg.no
er Agderrådets 10-årssatsing for å nå et mål om kjønnsbalanse i yrkeslivet i Agder. Her kan du lese om Fritt Valgs åtte delprosjekter. Målgruppen er de som jobber med likestilling i hele utdanningssektoren, fra barnehagen til universitetsnivå.

 

gnistweb.no
er et partnerskap for en helhetlig lærersatsing. GNIST jobber for å øke statusen til lærerne og rekruttere flere gode lærere for fremtiden. Nettsidene tilbyr nyheter, kalender med aktuelle konferanser, messer, kurs og lignende, nyhetsbrev, indikatorer som viser om vi er på rett vei, og flere andre ressurser.

 

kifinfo.no
«Ressursbank for likestilling i forskning» er et nettsted for dem som jobber med, eller er opptatt av å fremme likestillingsarbeid i forskningssektoren. Her publiseres nyhetssaker, presenteres nyttige lenker, relevant litteratur og statistikk, og en katalog over ulike virkemidler som brukes for å fremme likestilling. Der er eksempler på virkemidler som har vist seg som særlig vellykkede. Du kan abonnere på Ressursbankens nyhetsbrev. Ressursbanken er nettstedet til Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif ).

 

kilden.forskningsradet.no
KILDEN publiserer nyheter om norsk og internasjonal kjønnsforskning på sine nettsider. Nyhetene kan du abonnere på ved å melde deg på KILDENs nyhetsbrev som sendes ut på e-post. Nettstedet har også en egen forskerbase, og har informasjon om Tidsskrift for kjønnsforskning.

 

mennibarnehagen.no 
er et nasjonalt nettsted som har fokus på rekruttering av menn til norske barnehager. Her får alle landets høgskoler som tilbyr førskolelærerutdanning, mulighet til å bistå i arbeidet med å drifte fylkesvise rekrutteringsteam. Dronning Mauds Minne høgskole (DMMH) koordinerer teamene. Nettstedet er en arena for alle som arbeider i barnehagen, foreldre med barn i barnehagen, studenter og lærere i utdanningen.

 

naturfagsenteret.no 
er et nasjonalt senter for naturfag i opplæringen ved Universitetet i Oslo. Her finnes flere interessante ressurser og prosjekter, både kunnskapsbasert og mer praktisk orientert. Ett av forskningsprosjektene er Vilje-con-valg, som blant annet vil utvikle anvendbar kunnskap for å bedre kjønnsbalansen i matematikk, naturvitenskap og teknologi. IRIS (Interests & Recruitment in Science) er et lignende prosjekt, men har også et internasjonalt perspektiv. Et tredje er «Skriv ditt valg - jenter som kan, vil og får det til». Det er et forskningsprosjekt som vil bidra med ny kunnskap om jenter og realfag.

 

nysgjerrigper.no 
Forskningsrådet jobber blant annet for å rekruttere til forskeryrket, og Nysgjerrigper er Forskningsrådets tiltak for barn og unge. De startet tiltaket Nysgjerrigper i 1990, og de tilbyr flere aktiviteter som virkemidler for å nå målet.

 

portretter.no
er et nettsted drevet av KILDEN som gir stemmer til de «stemmeløse» og nye innblikk i historien. Én av underkategoriene er Pionererfaringer. Her er historiene til seks kvinner som tok yrkesfag i 1970-åra, og ble tømrer, bussmekaniker, elektromontør, prosesstekniker, lokfører og snekker.

 

renatesenteret.no
Målgruppene for RENATEsenteret.no er dem som jobber med rekruttering til realfag; rådgivere, lærere, rekrutteringsansvarlige i universitets-og høgskolesektoren, og interesserorganisasjoner og andre aktører i arbeidslivet som jobber med rekruttering til realfag. Her finnes også lenker til flere prosjekter som ligger under RENATEsenteret, for eksempel en lang liste med yrkesbeskrivelser, mattetreningsprogrammet ENT3R, tenketanken APIScor, ALFA rollemodell og velgriktig.no

 

rollemodell.no
er et rollemodellbyrå under navnet ALFA, som er drevet av RENATEsenteret. Her presenteres engasjerte og dedikerte rollemodeller som representerer et mangfold av personligheter, kunnskap og erfaringer innenfor realfaglige og teknologiske yrker og studier. Målgruppen er ungdomsskoler og videregående skoler i hele landet.

 

velgriktig.no
er et nettsted for ungdom som lurer på om teknologi og realfag kan være noe å satse på. Her fnner de informasjon om  utdanninger og yrker i teknologi og realfag. De finner også alt om poenggrenser, studietilbudet ved landets universiteter og høgskoler, realfagspoeng, Y-veien, fagbetegnelser og søknadsfrister. Nettstedet driftes av RENATEsenteret, Kunnskapsdepartementets nasjonale ressurssenter for realfagsrekruttering.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no