Äldre hbt-personer och kommunernas vård och omsorg om äldre

2013-11-17-page-001

Klikk på bildet for å laste ned pdf.

I denna rapport redovisar Socialstyrelsen resultatet av en kartläggning i ett urval kommuner av hur hbt-perspektivet beaktas i kommunernas vård och omsorg om äldre. Äldre homosexuella, bisexuella och transpersoner får inte uppmärksamhet vare sig i styrande dokument, i information eller fortbildning av personal i kommuner med 50 000 eller färre invånare. Sammanfattningsvis indikerar denna kartläggning att alltför få kommuner arbetar systematiskt för att främja likabehandling av äldre hbt-personer. Det är angeläget att dessa frågor finns med i kommunernas mångfalds- och värdegrundsarbete, fortbildning och information. Det är också angeläget att dessa frågor tas med i arbetet mot våld i nära relationer. Forfattere: Socialstyrelsen År: 2013 Last ned rapporten her.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no