Alles jobb – ingens ansvar?

Klikk for PDF av NOU Struktur for likestilling

Senter for likestilling ønsker å se nærmere på NOU Struktur for Likestilling og skal være deltakere på konferansen "Alles jobb-ingens ansvar". Klikk bildet for PDF av NOU'en.

Senter for likestilling vil mandag 13. februar være deltakere på konferansen "Alles jobb- ingens ansvar" på litteraturhuset. Dette er en forskerkonferanse som bl.a skal ta for seg spørsmålene " Hvordan kan flerdimensjonalt likestillingsarbeid best organiseres?" og "Kan Norge lære likestilling av andre?"
Det vil komme representanter fra Sveriges likestillingssatsning og Tysklands likestillingsutvalg for å dele av sine erfaringer.

Vi gleder oss! Les mer om konferansen her

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no