Alskens folk. Levekår, livssituasjon og livskvalitet blant personer med kjønnsidentitetstematikk

Alskens folk Endelig rapport, 14. januar 2013 (1)-page-001

Klikk på bildet for å laste ned pdf.

Prosjektet undersøker hvordan personer med kjønnsidentitetstematikk sine erfaringer virker inn på levekår, livssituasjon og livskvalitet, og er den første levekårsundersøkelsen om gruppen i Norge. Personer med kjønnsidentitetstematikk opplever ubehag på grunn av diskrepans mellom tillagt kjønn og selverfart kjønnsidentitet; og mange bryter med den heteronormative tokjønnsmodellen. Tre fokusgruppesamtaler med i alt 19 personer med kjønnsidentitetstematikk om deres hverdag i familie, skole og arbeidsliv, helsevesenet og andre offentlige etater har gitt innsikt i levekår og livskvalitet. Fokusgruppenes tema var: a) komme ut-prosesser, b) erfaringer med helsevesenet og c) barn og unge voksnes erfaringer med spørsmål rundt kjønnsidentitet. Rapporten fremhever to hovedfunn. Det ene handler om mangelfulle kunnskaper om og lite forståelse for kjønnsidentitetstematikk på alle arenaer: skolen, arbeidsplassen, familie, helsevesenet og andre offentlige institusjoner.Det andre hovedfunnet gjelder helsevesenet og handler om mer enn utilstrekkelig transkompetanse blant helsepersonell. Forfattere: Janneke van der Ros, Likestillingssenteret År: 2013 Last ned rapporten her.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no